Vòi Sen Lạnh - W038C

- Ghi chú :Không gồm, dây, tay, bát đỡ sen

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:

Mô tả sản phẩm