Vòi gắn tường lạnh W038P

- Ghi chú :Vòi tường lạnh, không dây, tay, pát sen

Mô tả sản phẩm