Vòi Sen Lạnh - S063C

- Chế độ xả :1

- Ghi chú :Tay sen xi

Mô tả sản phẩm