Vòi Lavabo Lạnh - B105C

- Ghi chú :Không gồm bộ xả

- KT :H=90, H1=48, L=100

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:

Mô tả sản phẩm