Vòi Lavabo Lạnh - B104C

- Ghi chú :Không gồm bộ xả

- KT :H=76, H1=34, L=118

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:

Mô tả sản phẩm