Vòi Lavabo Lạnh - B101C

- KT :H=76, H1=34, L=124

- Ghi chú :Không gồm bộ xả

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:

Mô tả sản phẩm