Vòi lạnh S038C / S038CP

- Ghi chú :Tay sen xi/ tay sen nhựa

Mô tả sản phẩm