Vòi Lavabo Lạnh - B054

- KT :H=147, H1=72, L=97

- Ghi chú :Vòi nhấn tự động tắt (Bộ xả nhấn)

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:

Mô tả sản phẩm