Bàn Cầu Hai Khối Nắp Êm - CD1340

- Thùng nước :T1140

- Dung lượng nước :3 - 6 lít

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- Chế độ xả :2

- Kiểu xả :Xả thẳng

- KT :735 x 385 x 735mm

- Tâm thoát phân :300mm

- Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:
Autocad:
Scroll