Bàn Cầu Hai Khối Nắp Êm - CD1341

- Màu sắc : Màu trắng (PW)

- Chế độ xả :2

- Kiểu xả :Xả hút

- KT :730 x 380 x 775mm

- Tâm thoát phân :300mm

- Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

- Dung lượng nước :3 - 4.5 lít

- Thùng nước :T1228

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:
Autocad:
Scroll