Bàn Cầu Thoát Ngang - CPT1332

- Dung lượng nước :6 lít

- Kiểu xả :Xả thẳng

- Thùng nước :T1116

- Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

- KT :690 x 370 x 770mm

- Tâm thoát phân :190mm ( thoát ngang )

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:
Autocad:

Mô tả sản phẩm