Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) - CD1325(CDS1325)

- Màu sắc :Màu trắng (PW) & Màu nhạt (BI)

- Chế độ xả :2

- Kiểu xả :Xả thẳng

- KT :690 x 370 x 790mm

- Tâm thoát phân :300mm

- Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

- Dung lượng nước :3 - 4.5 lít

- Thùng nước :T1225

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:
Autocad:

Mô tả sản phẩm