Lavabo Đặt Trên Bàn - LF5240

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- KT :470 x 470 x 175 mm

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:
Autocad:

Mô tả sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành