L5215

Lavabo Đặt Trên Bàn
 • Màu sắc: Màu trắng (PW)
 • KT: 425 x 425 x 165 mm
 • Giá niêm yết (bao gồm VAT): 1,393,000  ₫

  Bản vẻ kỹ thuật:

  Xem:
  Tải về:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI