Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1356

- Dung lượng nước :3-4,5 Lít

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- Chế độ xả :2

- Kiểu xả :Xả hút

- KT :720 x 400 x 630mm

- Tâm thoát phân :300 mm

- Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:
Autocad:
Scroll