Vòi Bếp Lạnh - K028C

- KT :H=253, H1=196, L=171

- Ghi chú :Không gồm dây cấp

Mô tả sản phẩm