Bàn Cầu Hai Khối Nắp Êm - CD1331

- Chế độ xả :2

- Dung lượng nước :3 - 6 lít

- Kiểu xả :Xả hút

- Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

- Tâm thoát phân :300mm

- KT :740 x 390 x 790mm

- Màu sắc :Màu kem (BI)
Màu trắng (PW)

- Thùng nước :T1131

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:
Autocad:

Mô tả sản phẩm