Lavabo + Tủ treo - LF5257 + EH05257AV

- KT :400x400x115 mm (LF5257)

- KT :385x390x400 mm (EH05257AV)

Bản vẻ kỹ thuật:

Tải về:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  • grid
  • list