Vòi Lavabo Lạnh - BT041CU

- KT :H=310, H1=270, L=100

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:

Mô tả sản phẩm