Bàn Cầu Hai Khối Nắp Êm - CD1349

- Chế độ xả :2

- Dung lượng nước :3 - 4.5 lít

- Kiểu xả :Xả hút

- Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

- Tâm thoát phân :300mm

- KT :720 x 395 x 750mm

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- Thùng nước :T1149

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:
Autocad:
Scroll