Vòi Lạnh Gắn Tường - WP075C

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm