Massage Bathtub - MT211AL(R)

- Material :Acrylic

- Water capacity :210 Liter

- Color :Pure White (PW)

- Dimensions :1700 x 900 x 600 mm

Ghi chú:

Vị trí ổ cấm điện 220V cách nền hoàn thiện 300mm
Vị trí cấp nước nóng lạnh cách nền hoàn thiện 300mm

Mô tả sản phẩm

Similar products

  • grid
  • list